Vedení účetnictví a daňové evidence

Vedení daňové evidence  :

 • Zhotovení daňových přiznání  (z příjmu FO, silniční daně aj.)
 • Zpracování přiznání k DPH u plátců (měsíční resp. čtvrtletní)
 • Zaúčtování daňových dokladů dle platných zákonů
 • Karty dlouhodobého majetku
 • Přehledy  pro zdrav. pojišťovny a OSSZ
 • Výkazy příjmů a výdajů
 • Výkazy o majetku a závazcích
 • Vedení peněžních deníků
 • Vedení pokladních knih
 • Zpracování ročních uzávěrek
 • Daňové optimalizace

 

Vedení  účetnictví  :

 • Vedení hlavních knih
 • Vedení pokladních knih
 • Zaúčtování daňových dokladů dle platných zákonů
 • Zhotovení daňových přiznání  (z příjmu FO, silniční daně aj.)
 • Zpracování přiznání k DPH (měsíční resp. čtvrtletní)
 • Přehledy  pro zdrav. pojišťovny a OSSZ
 • Rozvahy, výsledovky v plném i zkráceném rozsahu
 • Výkazy zisků a ztrát
 • Výkazy příjmů a výdajů
 • Evidence majetku
 • Zpracování ročních uzávěrek
 • Daňové optimalizace