Kompletní zpracování mzdové a personální agendy

Servis mzdové agendy – příprava a vyhotovení: 

  • Mzdy zaměstnanců – výpočtů, výplatních pásek
  • Přihlašování a odhlašování na zdrav. pojišťovnách a OSSZ
  • Zastupování na úřadech
  • Vedení kompletní elektronické dokumentace s úřady
  • Evidenčních listů důchodového pojištění
  • Mzdových a zápočtových listů
  • Podkladů pro odvod pojistného a daní
  • Pracovních smluv, dohod o provedení práce
  • Roční vyúčtování daní
  • Vyhotovovaní potvrzení o zdanitelných příjmech